Бизнесът с Forever Living Products е доста прост и лесен за практикуване.

Задачите са две, като всеки нов кандидат-мрежовик трябва да се грижи за две неща:
1. Намиране на нови клиенти и грижа за постоянните.
2. Привличане на нови дистрибутори и изграждане на мрежа.

Връзката с клиентите ще осигури на всеки мрежовик практическата възможност да общува с различни хора, да изгради дълготрайни взаимоотношения и освен това да печели пари, като точно заради това е важно да се създават нови и нови контакти. Най-важното в случая е, че така дистрибутора ще може да предаде своя опит в комуникацията на своите нови дистрибутори. Изключително важно за всеки дистрибутор е да се грижи за своите клиенти, защото именно по този начин той ще си осигури възможността да привлече и нови сътрудници. Позицията на човек, който продава наложил се на пазара продукт е убедителен аргумент да присъедините към екипа си всеки с желание да се развива в бизнеса. Когато новият дистрибутор в екипа Ви осъществи първите си продажби той ще се насочи към следващата стъпка, а именно как да продължи по Вашите стъпки и да изгради мрежа от дистрибутори и как да разшири клиентите си.

Без крайни клиенти не се получава!
Основното правило, за да бъдете професионалист, който да се развива успешно е да имате връзка с потребителите на Вашите продукти. По този начин ще можете да дадете пример на екипа под Вас и да предадете опита си на дистрибуторите, които сега започват. Освен това, както вече споменахме връзката с крайните клиенти не само генерира приходи и печалба за Вас, а Ви осигурява и предпоставката за развитие на мрежата от хора и бизнеса Ви.

Обобщение
1. Мрежовият маркетинг е особена форма на директни продажби.
2. Директни продажби имаме, когато стоките се придвижват от производител през дистрибутор до краен клиент.
3. Задачата на дистрибуторите е да се грижат за клиентите си и да намират нови, като в същото време изграждат свой собствен екип
4. В бизнеса с Forever Living Products всеки има възможност да привлича нови дистрибутори и да повиши своя доход с развитието на екипа си.
5. FLP предлага 100% натурални продукти, които се ползват от хиляди щастливи хора в България и от стотици милиони по целия свят.
6. За старта Ви във Forever Living Products не са Ви необходими начални инвестиции!
7. Успешното Ви развитие предполага две стъпки:
а) продажби на клиенти
б) изграждане на мрежа от дистрибутори
8. Дългосрочен успех имат тези, които взимат предвид и двете.

+ТомиславПетков

Коментарите са изключени.