Мрежов маркетинг на продукти с алое вера

Определение на понятието Мрежов маркетинг: Нека най-напред да изясним някои неща. Доста се говори за мрежов маркетинг, но не всички са наясно за какво става въпрос. Нека хвърлим светлина в мрака и да обясним нагледно какво е това.

Мрежовият маркетинг произлиза от директните продажби.
Мулти-левъл или мрежов маркетинг е особена форма на така наречените директни продажби. Те са система за продажби, посредством която стоки или услуги се разпространяват директно на частни потребители. Понятието директни продажби означава, че продуктите стигат до крайния потребител, като се прескачат стъпалата на традиционния маркетинг. Когато говорим за традиционен маркетинг лесно ще забележим начинът по който се осъществяват търговията там. Нека разгледаме етапите на традиционния модел, за да разберем веднага каква е разликата между него, мулти-левъл и директните продажби:

Традиционен маркетинг
1. Производител
2. Национален дистрибутор
3. Регионален дистрибутор
4. Търговци на едро
5. Търговци на дребно
6. Реклама на продуктите
7. Крайни клиенти

Нека сега разгледаме стъпалата на мрежовия маркетинг и веднага ще разберем какво означава директна продажба.

Бизнес с мрежов маркетинг
1. Производител (в нашия случай на алое вера)
2. Дистрибутор на продукти от алое
3. Краен клиент

И така веднага виждаме, че разликата е в цели 4 етапа. При мрежовия маркетинг дистрибуторите получават продуктите от производителя и ги продават директно на крайните клиенти. Точно това се наричат директни продажби. Какво трябва да знаем за мрежовия маркетинг и директните продажби, за да се развиваме успешно?

Основни задачи в МЛМ

При организации развиващи мрежов маркетинг дистрибуторите, които стартират своето развитие имат по-широка област от задачи, но пък и по-интересни перспективи за доходи. Успоредно с намирането на нови клиенти, създаване на контакти и грижата за вече съществуващите потребители, всеки дистрибутор има възможност от своя страна да намира нови дистрибутори, които да запише към себе си и така да изгради своя екип. Така се изгражда един мрежа от развиващите се хора, които едновременно осъществяват директни продажби и ръководят своите екипи. При това всеки печели по два начина – първият е печалбата от директните продажби, а вторият е процентът от продажбите на мрежата от хора, която е свързана към всеки дистрибутор.
Тъй като в тази система всеки има възможност да записва нови дистрибутори към себе си и да изгражда своя група, резултатите са няколко, а понякога и много различни нива от дистрибутори. Оттук произлиза названието мрежов или мулти-левъл маркетинг (маркетинг на много нива и с мрежа от хора). Посетете нашата страница „Маркетингов план“, за да разберете как се разпределят процентите и бонусите между различните нива дистрибутори.

+ТомиславПетков

Коментарите са изключени.